توقع بالای والدین از فرزندان

احساس ناتوانی ناشی از عدم تطبیق با خواسته ها و توقعات دیگران و کاهش اعتماد به نفس ناشی از آن معبری برای ورود به فقدان انگیزه ی نیرومند و پایدار برای کار و فعالیت های پیش رو می گردد.

متناسب با سن و شرایط و فعالیت کودک می تواند در امور تحصیلی، ارتباطی وی تأثیرات نامطلوبی را از خود بروز دهد.

 

راهکارها

به منظور جلوگیری از روزی که منجر به بروز آثار و نشانه های ناشی از توقع بالای والدین از فرزندان می گردد به نکات زیر اشاره می شود:

1-    شناسایی دقیق نقاط قوت و ضعف فرزندان در ابعاد مختلف.

2-    رفتار مورد انتظار خود از فرزندان را بطور کامل برای ایشان شرح دهید.

3-    اطمینان حاصل کنیم انتظارات ما معقول و دست یافتنی است.

4-    اطمینان حاصل کنیم « معقول بودن و دست یافتنی بودن» انتظارات، مورد توافق فرزندانمان می باشد.

5-    تنظیم اهداف کوتاه مدت نسبت به اهداف بلند مدت را در سرلوحه کار قرار دهیم.

6-  اگر در راستای کوشش های به عمل بر آمده به این نتیجه رسیدید که یک هدف معقول نیست، در آن تجدید نظر کنید.

7-  همگامی انتظارات از فرزندان با اهداف آموزشی و پرورشی (با هدف بهتر شدن شرایط آموزشی و پرورشی) ضریب تحقق آنرا افزایش می دهد.

8-    قاطعیت در تصمیم گیری و اجرای برنامه ریزی انجام شده.

9-  عدم درخواست از فرزندان که رفتارشان شبیه باشد، و انجام رفتار با هر یک بصورت یک انسان منحصر به فرد.

10- رها نمودن خود از شر بدیها، فکر تمام کسانی که طرز زندگیشان ممکن است الگوی انتظارات ما باشد را از سر خود بیرون کنیم.(قهرمان خود باشیم).

11-  میزان توقعات از فرزندانمان متناسب با سن، تعالیم تربیتی و بصورت عملی و غیر عملی از آنان باشد.( اگر آنان را ترسو بار آورده ایم، نباید انتظار جسارت و شجاعت داشته باشیم).

12-  کوشش نکنیم از هر جهت ایده ال باشیم، بلکه هدف «پدر و مادر با کفایت است».

13-  به نیازهای خود نیز توجه کنیم: برآورده شدن نیازهای والدین فرصت لازم برای تربیت بهتر فرزندان را فراهم می کند.

14-  در تعامل فرزندان، از تبعیض و ترجیح آنان نسبت به یکدیگر خودداری نماییم.

15- آنچه انتظار داریم فرزندانمان انجام دهند، قبلأ خود انجام داده باشیم.

16-  اعتماد به نفس در کودکان را افزایش دهیم.

( زمانیکه کودک بتواند بدون توقع و انتظار از دیگران کاری را آغاز کند و بکوشد تا آن را به اتمام برساند می گوییم «اعتماد به نفس» دارد.)

17- انتظارات والدین صرفاً می بایست مشخص کننده ی «جهت ها» باشد، کافی است فرزند ما اطمینان پیدا کند که ایفای نقش در درراستای آن جهت ها وی را به خواسته هایش می رساند. بدون اینکه نیاز باشد برای رسیدن به آن خواسته ها قرارداد مکتوب را بین آنها امضاء نماییم.

 

منابع و مآخذ

1-    چگونه فرزندان قوی و نیرومند تربیت کنیم

2-    چگونه به کودک برای غلبه بر حقارت کمک کنیم

3-    ارتباط خشم با عدم اعتماد به نفس

4-    حریم افراد

5-    ارتباط احساس عدم اعتماد به نفس با افسردگی

6-    چگونه فرزند خود را بشناسیم

7-    ترس چیست؟

8-    لذت های احمقانه را به لذت های ساده تبدیل کنیم

9-    استراتژی های لازم برای غلبه بر دام قربانی شدن از طریق مقایسه

 

/ 0 نظر / 345 بازدید