پست های ارسال شده در اسفند سال 1389

دروغگویی کودکان

علت دروغگویی   ترس-اظطراب-بی اعتمادی-تخیل ورویا-آزمایش والدین-جلب توجه-بدآموزی-اعتمادبه نفس   راهکارهایی با مواجه بادروغگویی   *هرگزبه آنها برچسب دروغگونزنید زیرااین صفت عادت می شود واو هیچ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 42 بازدید