پست های ارسال شده در آدر سال 1391

نمونه سوال پایه دوم ابتدایی

1-با هر یک از کلمات زیر یک جمله بساز. سفره:................................................................................................................... مدرسه:................................................................................................................. درخت:................................................................................................................. مدرسه:................................................................................................................. کتاب:................................................................................................................... با دقت:.................................................................................................................   2- معنای کلمه های مقابل را بنویس. تمیز:.....................                   پاسخ:...................             شاد:....................             اول:...................... تلاش:......................                مواظب:.....................   3- ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 3394 بازدید