پست های ارسال شده در آدر سال 1393

نمونه سوال علوم پنجم

1-همه ی مواد خاصیت های یک سانی دارند .                                                                                              ص                              غ 2- همه ی مواد در طبیعت به حالت عنصر یافت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 42 بازدید

نمونه سوال علوم پنجم

1-همه ی مواد خاصیت های یک سانی دارند .                                                                                              ص                              غ 2- همه ی مواد در طبیعت به حالت عنصر یافت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 39 بازدید

نمونه سوالات تاریخ ومدنی پنجم سال تحصیلی 94-93

                                               *  به نام خالق هستی بخش *                                     ارزشیابی تاریخ ماه مهروابان نام ونام خانوادگی: 1-      مهمترین شهر عربستان چه نام داشت؟ الف)مدینه                 ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 38 بازدید