بازخورد ریاضی

به نام خدا

بازخورد ها در درس ریاضی

-        سوال : عدد پنج هزار و سی و یک را به رقم بنویسید.

پاسخ دانش آموز پای تخته ی کلاس :    531

بازخورد به دانش آموز:

 • بازخورد شفاهی پای تخته : « پسرم! یک بار دیگر عدد را بخوان، به نظرت عدد سوال چند رقمی است؟ ببین عدد را صحیح نوشته ای.»

اگر باز هم به پاسخ نرسید از او می خواهیم که از جدول ارزش مکانی استفلده کند.

 • بازخورد کتبی روی برگه  : « پسرم! با استفاده از جدول ارزش مکانی یک بار دیگربه این سوال پاسخ بده.»

-----------------------------------------------------------------------------------  

-    سوال : میانگین عدد  ،   و       ، 1 می باشد. عدد مربع چند است؟

پاسخ دانش آموز پای تخته ی کلاس :   =  -            =  +  

بازخورد شفاهی پای تخته : دختر گلم! عبارت اول را درست نوشتی. برای رسیدن به پاسخ صحیح دوباره سوال را بخوان، زیرنکات مهم کلیدی خط بکش ، بر داده ها و خواسته های مسئله تمرکز کن و روشت را تغییر بده.

...اگر باز هم نتوانست مسئله را حل کند او را راهنمایی می کنیم تا  از راهبرد حل مسئله ی ساده تر استفاده کند.

--------------------------------------------------------------------------------------

-        سوال :

 

-------------------------------------------------------------------------------------

  ریاضی :

الف - (بازخوردهای کتبی)

 • از اینکه مهارت لازم برای حل مسئله داری خوشحالم ؛ برای موفقیت بیشتر دو تمرین تقسیم و دو تمرین ضرب مربوط به کسرها با مخرج های نامساوی را بنویس و بیاور .
 • اطمینان دارم توانایی هایت ( با پشتکار وتلاش ) تو را به اوج موفقیت می رساند .
 • دیدی که توجه ، تمرین و تلاشت نتیجه داد . راه موفقیت تو با سعی وتلاش هموار تر می شود .
 • خوشحالم که هر روز پیشرفت می کنی؛ یک مسئله شبیه مسئله ی 4 طرح کن و همراه با پاسخ برایم بیاور .
 • خوشحالم که برای حل مسائل ریاضی ، کوشا بوده ای یا هستی .
 • عزیزم موفقیت تودر جدول ضرب مرا خوشحال کرد.
 •  من به تو افتخار می کنم چون تو توانستی ضرب وتقسیم رایاد بگیری.
 • آفرین بر تو که تکالیفت را بدون اشکال انجام دادی.
 •  صد آفرین بر پسر باهوشم. که سوالات خوبی تهیه وبه درستی آن هارا جواب دادی.
 • گل پسرم قدرت یادگیری شما در تقسیم (امتحان تقسیم) بهتر شده است.    
 •  دختر گلم تلاش شما برای یاد گرفتن جدول ضرب قابل تقدیر است .
 • امروز موفق شدی ضرب 5 راخوب یاد بگیری ولی در زمینه ضرب 8و9 بیشتر باید تلاش کنی.
 • فرزندم در حل مسئله ها سعی کن از شکل استفاده کنی.
 • عزیزم به سوالات، خوب جواب دادی ولی سعی کن با دقت و فکر تقارن را در محیط زندگی پیدا کنی.
 • دخترم برای خریدها یی که می کنی جمع وتفریق بنویس موفق خواهی شد.

 

 

 • §       ب – (بازخودهای  شفاهی)
 • باهوشم؛ مفهوم مساحت را  خوب درک کرده ای روش به دست آوردن مساحت این شکل (ذوزنقه) را هم می دانی ؛ اما چون در محاسبه ی ضرب اشتباه داشتی پاسخ غلط شده است. پاسخ ضرب های (7×6) و (9×4) را با رسم شکل برایم بیاور.
 • پایداری وتلاش تو موجب سرافرازی تو می شود .
 • آفرین به شما ثابت کردی که می توانی تلاش کنی وموفق شوی.
 • دخترم برای اینکه بتوانی مکعب را درست کنی از قوطی کبریت استفاده کن.
 • دخترم برای ادامه الگوها دنبال یک رابطه منظم باش.
 • پسرم برای یاد گرفتن کسر از تا کردن کاغذ استفاده کن.
 • مطمئن هستم که شما در حل جمع های فرایندی پیشرفت خواهی کرد.

 

 • باهوشم؛ مفهوم مساحت را  خوب درک کرده ای روش به دست آوردن مساحت این شکل (ذوزنقه) را هم می دانی ؛ اما چون در محاسبه ی ضرب اشتباه داشتی پاسخ غلط شده است. پاسخ ضرب های (7×6) و (9×4) را با رسم شکل برایم بیاور.
 • پایداری وتلاش تو موجب سرافرازی تو می شود .
 •  

 

 

باز خورد گروهی :

v  آفرین به گروه تلاشگر ودوست داشتنی که فکر کردن وراه های مختلفی  را پیدا کردن.

v  بچه ها:  فکر نمی کنید اگر اعداد را داخل جدول ببرید بهتر می توانید بنویسید.

v  بچه ها : کار این گروه قابل تقدیر است در زمان کمتری توانستند مسئله ها را حل کنند.

v  بچه ها : من لذت بردم از مثال هایی که حسین زد.

v  مرحبا به شما به سوالات خوب پاسخ دادید ولی اگر اعداد منظم نوشته می شد بهتر بود.

 

بازخورد در برگه های امتحانی :

-        (پایه اول) عزیزم چهار سوال (از 6سوال) را خوب پاسخ دادی ؛ برای پیدا کردن سوالات جمع انتظار دارم از مهره ها، چینه و انگشتان استفاده کنی.

-        ( دوره ی دوم)  احسنت، این بار به سوالات بیش تری پاسخ دادی؛ دوتمرین، مانند سوالات تقسیم امتحان را بنویس و حل کن و بیاور.

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 2283 بازدید