تربیت ماندگار

روانشناسي تربيت

نمونه سوال پایه دوم ابتدایی

1-با هر یک از کلمات زیر یک جمله بساز. سفره:................................................................................................................... مدرسه:................................................................................................................. درخت:................................................................................................................. مدرسه:................................................................................................................. کتاب:................................................................................................................... با دقت:.................................................................................................................   2- معنای کلمه های مقابل را بنویس. تمیز:.....................                   پاسخ:...................             شاد:....................             اول:...................... تلاش:......................                مواظب:.....................   3- ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 3394 بازدید
بهمن 93
14 پست
آذر 93
9 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
2 پست
خرداد 93
3 پست
بهمن 92
1 پست
مهر 92
6 پست
مرداد 92
2 پست
بهمن 91
7 پست
دی 91
6 پست
آذر 91
7 پست
آبان 91
4 پست
شهریور 91
7 پست
مرداد 91
7 پست
خرداد 91
6 پست
اسفند 90
7 پست
بهمن 90
15 پست
دی 90
21 پست
آذر 90
16 پست
آبان 90
18 پست
مهر 90
32 پست
شهریور 90
18 پست
مرداد 90
5 پست
اسفند 89
2 پست