# روانشناسی

روشهای مطالعه صحیح

کلی نسبت به کتاب و ارتباط دادن بخشهای مختلف کتاب با یکدیگر می‌باشد.                                          مرحله‌ی سؤال کردن                              پس از مطالعه اجمالی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 101 بازدید

دروغگویی کودکان

علت دروغگویی   ترس-اظطراب-بی اعتمادی-تخیل ورویا-آزمایش والدین-جلب توجه-بدآموزی-اعتمادبه نفس   راهکارهایی با مواجه بادروغگویی   *هرگزبه آنها برچسب دروغگونزنید زیرااین صفت عادت می شود واو هیچ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 32 بازدید