# روانشناسی

روشهای مطالعه صحیح

کلی نسبت به کتاب و ارتباط دادن بخشهای مختلف کتاب با یکدیگر می‌باشد.                                          مرحله‌ی سؤال کردن                              پس از مطالعه اجمالی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 123 بازدید