# طرح_درس_وسوالات_پایه_دوم_ابتدایی

ارزشیابی فارسی دوم

نام ونام خانوادگی:                      ***  به نام خالق هستی بخش***                                                                ارزشیابی فارسی دی ماه تاریخ:                                                                                                                      1)هم معنی کلمه زیر را پیدا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 33 بازدید

نمونه سوال پایه دوم ابتدایی

1-با هر یک از کلمات زیر یک جمله بساز. سفره:................................................................................................................... مدرسه:................................................................................................................. درخت:................................................................................................................. مدرسه:................................................................................................................. کتاب:................................................................................................................... با دقت:.................................................................................................................   2- معنای کلمه های مقابل را بنویس. تمیز:.....................                   پاسخ:...................             شاد:....................             اول:...................... تلاش:......................                مواظب:.....................   3- ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 3394 بازدید