تربیت موفق

نمود.

راهکارهایی برای تربیت موفق

-         برای تربیت فرزند با نگرش ها و زوایای مختلفی می توان سخن گفت و راهکارهای مختلفی را ارائه داد، مثلأ نگرش تربیت دینی و یا نگرش دانش آموز موفق و... یا تربیت حس سلامت و امنیت در فرزند که هر زاویه راهکارهای متناسب با خود را دارد.

با نگاهی راهکارهای عمومی تربیت به شکل زیر ارائه می گردد:

1-    کوشش و اهتمام در خودسازی و تربیت دینی فرزندان.

2-    دقت در واکنش های خود در مقابل فرزندان.

نشان دادن واکنش متناسب با سن، پرهیز از حساسیت های بی مورد، برخوردهای خشونت آمیز.

3-    توضیح علّت هنگام تنبیه

تنبیه تنها زمانی فایده دارد که علت آن برای کودک مشخص باشد و آموزنده و از افراط دور باشد و به آگاهی فرد کمک نماید. (متنبه کننده باشد)

4-    خودداری از تأکید بر کارهای بد کودک

تأکید بر کارهای بد کودک، وی را تحقیر و اعتماد به نفس را در وی کاهش می دهد. جلوگیری از کارهای بد می بایست بصورت غیرمستقیم و از طریق تشویق و اشاعه ی کارهای خوب می باشد.

5-    غرق نمودن کودک در دریایی از محبت

حمایت والدین از کودک پناهگاه و عامل تسکین وی در بروز مشکلات است.

6-    عدم ناراحتی از استقلال طلبی فرزندان

استقلال عمل در کودک، در موقع خاص او را ناچار به تصمیم گیریهای مهم می نماید و بدینوسیله کودک فردی مسئول و در بزرگسالی مدیرو مدبر خواهد شد.

7-    آموزش به کودک برای «نه» گفتن

به کودک بیاموزیم هیچ انسانی کامل نیست، به کودک بیاموزیم که برخی اوقات، نه، نمیدانم، نمی خواهم، ضروری است و لزومی ندارد کودک در مقابل هر درخواستی پاسخ مثبت دهد.

8-    اختصاص زمانی برای صحبت با کودک بصورت روزانه

ترتیب زمانی برای گفتگوهای چند نفره مثل گردش ها و صحبت پیرامون ترس ها، نگرانی ها، علائق و احساسات فرزندان نقش بسزا در احساس حمایت، امنیت و توجه به آنان دارد. نکته ی مهم در این تعامل این است در زمان برقراری این گفتگو از نقش والدین سخت گیر ونصیحت گو، تبدیل به یک دوست صمیمی و شنونده شویم.

9-    ندادن قول های بی پایه به فرزندان

از دادن قول هایی که نمی توانیم اجرا کنیم بپرهیزیم، زیر قول هایی که داده ایم نزنیم این موارد کمک می کند تا فرزندان مثبت اندیش و باشخصیت گردند.

10-                      تسلط بر فن آوریهای نوین به ویژه اینترنت، اینترانت، اکسترانت و آگاهی از حوزه های تعاملات اجتماعی مجازی به منظور کنترل و نظارت رفتارهای فرزندان در حوزه ی مذکور.

نشانه هایی از تربیت ناموفق

-         عدم مثبت اندیشی فرزندان

-         عدم اعتماد به نفس

-         احساس اضطراب و عدم آرامش

-         هراس از استقلال

-         پاسخگویی مثبت به هر درخواستی که یا او مطرح می شود

-         تردید و دودلی در تصمیم گیری

-         عدم مسؤولیت پذیری

-         بی توجهی به والدین در بروزمشکلات و پناه بردن به غیر

-         احساس حقارت

-         عدم ثبات رأی

-         بی نظمی

-         عدم برقراری تعامل با اعضای خانواده

  

 

منابع و مآخذ

1)    خانواده و پیامدهای فناوری اطلاعات - سازمان مرکزی انجمن اولیاء- سال 83.

2)    علی قائمی، کودک و خانواده ی نابسامان- سازمان انجمن اولیاء و مربیان سال 87.

3)    مجارالأنوار ج 92 روایت 13 ص 214(امام علی(ع))

4)    مجارالأنوار ج 71 روایت 17 ص 248 (پیامبر (ص))

5)    اصول کافی ج 2، ص 53

 

معرفی سایت

 

www.tebyan.zh.ir

www.pyvand.ir

www.irandoc.ac.ir

www.schoolnet.com

/ 0 نظر / 110 بازدید